Om Kyrktorget

På Kyrktorget hittar du uppgifter om ca 5 000 församlingar och kyrkor från de kristna samfunden. På vår nya karta visas dessutom flera platser för många av församlingarna vilket gör att du kan hitta till 6 600 olika kyrkobyggnader. Förutom kyrkor och kapell visas församlingshem, expeditioner och kanslibyggnader, sommarhem, lägergårdar, kristna campingar och gårdar, second hand-affärer och annan kristen verksamhet.

Varje dag besöker fler än 1 000 personer Kyrktorget för att hitta information om någon kyrka.

Skolverket om Kyrktorget
Bland Kyrktorgets många besökare finns elever som skriver om kyrkor och samfund och som vill ha kontaktuppgifter till församlingar. Skolverket rekommenderar, i en artikel, Kyrktorget som ett användbart redskap för undervisningen i religionskunskap. Läs artikeln i sin helhet. (Publicerad 2008-10-08 på Skolverkets sida "IT för pedagoger")