Ekumeniska Rådet i Kristianstad

Inget samfund/övriga samfund
UTBUD KALENDER • MEDIA • TV

Media

TELEFON
Ordf David Svärd 0733-91 52 24
Admin Bo Olsson 070-5363864
EPOST
kyrkorna.ksd@kyrktorget.net
Epost
POSTADRESS
Lasarettsboulevarden 6
29133 Kristianstad
BESÖK OSS